Känner du igen dig i det här? 

Har du någon gång varit bedövad av sorg som i en egen bubbla?

Var det svårt att äta för du var så ledsen? Eller tröståt du?

Kunde du inte sova? Eller var sova det enda du klarade av?

Eller har du varit utmattad och känner sorg över allt du förlorat i den sjukdomen?

Det här är vanliga sorgereaktioner och vi har dem under olika lång tid. Det kan bli blockerande känslor som visserligen avtar i styrka men oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Sorg hindrar oss att leva till 100%.

Sorgbearbetning befriar dig från de blockerande känslorna och hjälper dig att att leva livet fullt ut.

Programmet för Sorgbearbetning™ är världens enda
evidensbaserade metod för bearbetning av sorger och förluster.

Handlingsprogram för känslomässig läkning vid förluster

Kanske har du efter en förlust av något slag känt att du inte kan visa hur du mår. Kanske har du börjat hålla färgen utåt och säga att allt är bra, fast det egentligen kanske inte alls är bra.

Du känner att du behöver agera som om din sorg har läkt samtidigt som du helt enkelt behöver bli hörd.

Myter om sorg
- Var inte ledsen
- Var stark (för andras skull…)
- Tiden läker alla sår
- Sörj i ensamhet
- Ersätt förlusten
- Håll dig sysselsatt

Tillfälliga lättnader som många tar till vid sorg
- Mat och socker (även att inte äta)
- Alkohol, droger och psykofarmaka
- Ilska och vredesutbrott
- Arbete, träning och andra aktiviteter
- Shopping, sex, spel, internet etc.

Vad får jag?

Sorgbearbetningen hjälper dig att få frid med dina sorger och förluster. Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du känner dig mer levande och vital.

Programmet för Sorgbearbetning är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat och som vill återfå sin livsglädje.

I kursen ingår
- Verktyg för egen sorgbearbetning
- Kunskap om sorg och sorgbearbetning - Boken Sorgbearbetning (delas ut vid första kurstillfället)
- Kursmaterial och föreläsningsanteckningar
- Återträffar för ytterligare egen sorgbearbetning

Inga förkunskaper krävs. Boken Sorgbearbetning läses under kursens gång.

Hur går det till?

Under åtta veckor tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla föreställningar om sorg.

Därefter tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv.

Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta och fullborda det som blockerar oss att leva vårt liv fullt ut.

Föreläsningar varvas med enskilt arbete, reflektioner och gruppövningar.

Närvaro är obligatorisk under hela kursen. Det är både för att få en kontinuitet i din bearbetning och även för tryggheten i gruppen.

Efter kursen 
har du som stöd i din fortsatta sorgbearbetning möjlighet att delta i kostnadsfria återträffar. Då kan du - om du vill - läsa dina fullbordansbrev för andra som också gått kursen.

Vill du prata med Inger i ett enskilt samtal?
Jag har även individuella stödsamtal där vi samtalar om det som är viktigt för dig och anpassar samtalen helt efter det du behöver i stunden.

Kontakta Inger för samtal på 073-570 67 25 eller fyll i formuläret nedan.