Denna kurs är inte öppen för anmälan

Workshop Pingha dig själv - HELDAG 23/6

Skapa ditt eget inre PARADIS - Självledarskap på riktigt!

Här jobbar vi både tillsammans och individuellt med ditt självledarskap 
för en inre trygghet.  

Här gör du ditt liv enklare och roligare.  

Här skapar du ditt inre lugn  och på köpet får du din egen unika plan för minskad stress i livet.

I den här IRL-workshopen ses vi hos Pingh i Södertälje.
Under dagen har vi flera pauser för fika och reflektion och en längre lunchpaus
så du har möjlighet att röra på dig lite mer.

Du får
 • förståelse för hur du reagerar och agerar, vilket hjälper dig att göra medvetna och mer kärleksfulla val för dig själv
 • Gemensamma reflektioner för igenkänning i smågrupper och individuellt
 • Upplevelsebaserade övningar enligt Pingh-metodens tre steg. 
 • Verktyg för ett långsiktigt ökat välmående och ett inre lugn
 • Din ökade medvetenhet om dig själv lägger grunden för att skapa din unika hållbarhet - på ett sätt som passar dig!
INNEHÅLL
 • Inledning - presentation, incheckning, självskattning, förväntningar
 • Block 1  Pingh-metodens steg 1 Identifiera - Stress för dig
 • Reflektionsfika
 • Block 2 Pingh-metodens steg 2 Lära känna - Moving stories och Du
 • Lunch och promenad
 • Block 3 - Fortsättning steg 2 Lära känna - Sociogram
 • Reflektionsfika
 • Block 4 - Pingh-metodens steg 3 Hantera - Din handlingsplan 
 • Avslutning - Förväntningar och utvärdering

Såhär säger tidigare deltagare:

”Ingers workshop är välkomnande och tillåtande med mycket hjärta."

"Jag går härifrån avslappnad med nya verktyg i lådan. Tack så mycket för en härlig dag!"

"Jag fick nya tankar om mig själv och hur jag förhåller mig."

"Roliga övningar!"
 
"Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv."